Úvodní stránka

O naší společnosti

Společnost G.W.mont, s.r.o. byla založena v roce 2006 a je zaměřena na kompletní dodávky technologických trubních rozvodů pro elektrotechnický, chemický a farmaceutický průmysl a laboratorní provozy.

Realizujeme kompletní dodávky, které zahrnují technickou přípravu a zpracování projektové a konstrukční dokumentace, vlastní dodávku a montáž rozvodů na místě, uvedení do provozu a v neposlední řadě i provedení zkoušek a revizí.

Naší zaměstnanci mají dlouholeté bohaté zkušenosti s realizací ultračistých trubních rozvodů pro výrobní provozy v čistých prostorech.

Naše hlavní aktivity

  • Rozvody speciálních médií a plynů pro polovodičový průmysl
  • Rozvody čistých médií pro farmacii (čištěná voda, voda na injekce, čistá pára)
  • Rozvody technických plynů (tlakový vzduch, dusík, kyslík)
  • Rozvody čistých médií pro farmacii (čištěná voda, voda na injekce, čistá pára)
  • Zdroje a rozvody laboratorních plynů
  • Trubní rozvody v oblasti technického zařízení budov
  • Produktovody, CIP/SIP systémy

Získané certifikáty

Bezpečnost práce
Certifikát ISO 45001
Certifikát pro proces svařování
Certifikát způsobilosti výrobce

Poskytované služby

Nerezové trubní rozvody

Nerezové trubní rozvody jsou používány pro rozvody technických a speciálních plynů a médií.

Specializujeme se na ruční a orbitální svařování potrubí z nerezové oceli velmi vysoké kvality a čistoty. Pro trubní rozvody speciálních plynů a médií vysoké čistoty je používáno nerezové potrubí a armatury vnitřně elektrolyticky leštěné (AISI 316L, Ra≤0,18 µm), pro rozvody toxických a vysoce hořlavých médií nebo látek chemicky agresivních je používáno nerezové koaxiální potrubí AISI 316L.

V rámci přípravy výroby jsou vyráběny filtrační, redukční a plynové rozvodné panely, s pomocí kterých je dosaženo úspory místa a času instalace při montáži.

Seznam realizovaných technických, toxických a speciálních plynů

Argon, Helium, Oxid uhličitý, Fluorid síry, Hexafluorethan, Tetrafluormethan, Acetylén, Silan, Dichlorsilan, Arsin, Vodík, Kyslík, Oxid dusný, Fluorid dusitý, Amoniak, Trichlorid boritý, Bromovodík, Chlór, Chlorovodík, Diboran, Fosfin, Metan, Tetrachlorid křemíku, Propadn, Tetraethyl orthosilikát, Oxid uhelnatý.

Наши проекты

Plastové trubní rozvody

Plastové trubní rozvody jsou používány pro rozvody demi vody, chemikálií, technologických i splaškových odpadů, chladících vod apod. Plastové rozvody jsou využívány pro svou chemickou odolnost, nekorodují, snášejí provozní tlaky, provozní teploty i mechanické namáhání.

Plastové potrubní rozvody je možné v závislosti na použitém materiálu a požadovaných vlastnostech spojovat lepením, polyfuzní metodou, svařováním na tupo či pomocí elektrotvarovek. Pro svařování plastových rozvodů pro velmi čístá média používáme metodu IR (Infrared) nebo tzv. balonkovou metodu (BCF), při které v místě sváru nevzniká výronek sváru

Máme zkušenosti s dodávkou a montáží zdrojů a rozvodů ultračisté demi vody pro polovodičový průmysl (měrný odpor ≥18 MΩ.cm). Zajitujeme komplexní dodávky technologických subsystémů demistanic zahrnujících temperaci, akumulaci, redukci TOC, mixbedové filtry, filtraci (0,2 mm a 0,1 mm), odplynění, měření a regulaci, elektronapájení. Na cirkulační rozvody vysoce čisté demi vody je používáno plastové potrubí PVDF (Polyvinylidenefluorid) svařované bezvýronkovou metodou.

Ukázky naší práce

Projekce potrubních rozvodů a technologických celků

Provádíme všechny stupně projektové dokumentace spojené s přípravou a realizací rozvodů potrubních systémů: od studií, projektů pro stavební povolení až po prováděcí projekty a zakreslení skutečných stavů, včetně inženýrské a konzultační činnosti.

Při zpracování dokumentace vycházíme z požadavků klienta, dodavatelská dokumentace je zpracována do podrobných detailů, tak aby byla zajištěna bezproblémová realizace a správná funkce všech výsledných rozvodů a systémů. Ve fázi zpracování projektové dokumentace vždy úzce spolupracujeme s investorem, budoucím uživatelem i dodavateli jednotlivých prvků, komponent a subsystémů.

3D návrhy a vizualizace

Výrobní sestavy a technologické celky můžeme zpracovat ve 3D CAD modelu. Dokumentace ve 3D umožňuje vytvořit návrh se všemi detaily, s možností lepší koordinace a eliminace kolizí v rámci celého projektu. Následná vizualizace zároveň umožňuje realisticky si prohlédnout, jak bude vypadat finální dílo.

Reference

Zakázky jsme realizovali v zemích:

Česká republika, Slovensko, Německo, Polsko, Belgie, Švýcarsko, Bělorusko, Rusko, Litva, Moldávie

Kontakty

Kde nás najdete?

G.W. Mont s.r.o.
Meziříčská 2312
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

info[at]gwmont.cz
+420 571 619 207

Josef Holiš

Jednatel společnosti
+420 571 619 207 , +420 602 764 402
holis[at]gwmont.cz

Stanislav Holiš

Jednatel společnosti
+420 571 619 207 , +420 777 063 237
info[at]gwmont.cz

Machalová Andrea

Ekonomika / administrativa
+420 571 619 207
administrativa[at]gwmont.cz

Lukáš Riedl

Referent zásobování nerezového materiálu
+420 571 619 207, +420 732 194 308
riedl[at]gwmont.cz

Leona Proroková

Referent zásobování plastového materiálu
+420 724 775 212
prorokova[at]gwmont.cz

Miroslav Macsodi

Vedoucí výroby - nerez
+420 721 830 787
macsodi[at]gwmont.cz

Mojmír Poruba

Vedoucí výroby - plast
+420 602 755 401
poruba[at]gwmont.cz

Luděk Otáhal

Projekce / inženýrská činnost
+420 571 619 207, +420 725 376 253
otahal[at]gwmont.cz