Img

Nerezové trubní rozvody

Nerezové trubní rozvody jsou používány pro rozvody technických a speciálních plynů a médií.

Specializujeme se na ruční a orbitální svařování potrubí z nerezové oceli velmi vysoké kvality a čistoty. Pro trubní rozvody speciálních plynů a médií vysoké čistoty je používáno nerezové potrubí a armatury vnitřně elektrolyticky leštěné (AISI 316L, Ra≤0,18 µm), pro rozvody toxických a vysoce hořlavých médií nebo látek chemicky agresivních je používáno nerezové koaxiální potrubí AISI 316L.

V rámci přípravy výroby jsou vyráběny filtrační, redukční a plynové rozvodné panely, s pomocí kterých je dosaženo úspory místa a času instalace při montáži.

Ukázky práce
Img

Plastové trubní rozvody

Plastové trubní rozvody jsou používány pro rozvody demi vody, chemikálií, technologických i splaškových odpadů, chladících vod apod. Plastové rozvody jsou využívány pro svou chemickou odolnost, nekorodují, snášejí provozní tlaky, provozní teploty i mechanické namáhání.

Plastové potrubní rozvody je možné v závislosti na použitém materiálu a požadovaných vlastnostech spojovat lepením, polyfuzní metodou, svařováním na tupo či pomocí elektrotvarovek. Pro svařování plastových rozvodů pro velmi čístá média používáme metodu IR (Infrared) nebo tzv. balonkovou metodu (BCF), při které v místě sváru nevzniká výronek sváru

Máme zkušenosti s dodávkou a montáží zdrojů a rozvodů ultračisté demi vody pro polovodičový průmysl (měrný odpor ≥18 MΩ.cm). Zajitujeme komplexní dodávky technologických subsystémů demistanic zahrnujících temperaci, akumulaci, redukci TOC, mixbedové filtry, filtraci (0,2 m a 0,1 m), odplynění, měření a regulaci, elektronapájení. Na cirkulační rozvody vysoce čisté demi vody je používáno plastové potrubí PVDF (Polyvinylidenefluorid) svařované bezvýronkovou metodou.

Ukázky práce
Img

Projekce potrubních rozvodů a technologických celků

Provádíme všechny stupně projektové dokumentace spojené s přípravou a realizací rozvodů potrubních systémů: od studií, projektů pro stavební povolení až po prováděcí projekty a zakreslení skutečných stavů, včetně inženýrské a konzultační činnosti.

Při zpracování dokumentace vycházíme z požadavků klienta, dodavatelská dokumentace je zpracována do podrobných detailů, tak aby byla zajištěna bezproblémová realizace a správná funkce všech výsledných rozvodů a systémů. Ve fázi zpracování projektové dokumentace vždy úzce spolupracujeme s investorem, budoucím uživatelem i dodavateli jednotlivých prvků, komponent a subsystémů.


Poptejte služby, pozdravte nás